HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 45 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 74
HUOMAUTUS:
Lisätietoja virtamittarista on kohdassa
Virtamittarin ja virta-asetusten käyttäminen
sivulla
33
.
Kun akun varaustaso laskee kriittisen alhaiseksi, tietokone toimii seuraavasti:
Jos horrostila ei ole käytössä ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken
lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
Jos horrostila on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone siirtyy
horrostilaan.
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
Kytke jokin seuraavista tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen:
verkkovirtalaite
valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa horrostilasta
1.
Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
2.
Poistu horrostilasta painamalla virtapainiketta.
Käyttäminen verkkovirralla
Lisätietoja laitteen kytkemisestä verkkovirtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana toimitettavissa
Asennusohjeissa
.
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyllä verkkolaitteella tai valinnaisen telakointi- tai
laajennuslaitteen avulla verkkovirtaan.
VAROITUS!
Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
Kytke tietokone verkkovirtaan seuraavissa tilanteissa:
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
kun lataat tai kalibroit akkua
kun asennat tai muokkaat järjestelmän ohjelmistoa
kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä tuotteissa)
kun suoritat Levyn eheytys -toiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta.
FIWW
Käyttäminen verkkovirralla
35
Sample