HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 44 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 74
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
tuki
ja valitse sitten
HP Support Assistant
-ohjelma.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse
Oma tietokone
, valitse
Diagnostiikka ja työkalut
-välilehti ja valitse sitten
HP:n akun
tarkistus
. Jos HP:n akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä tukeen.
Käyttäjät eivät pysty vaihtamaan tämän laitteen akku(j)a. Akun poistaminen tai vaihtaminen voi mitätöidä
tuotetakuun. Jos akkua ei saa enää ladattua, ota yhteyttä tukeen. Akun käyttöiän päättyessä sitä ei saa
hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Noudata akkujen hävittämistä koskevia paikallisia lakeja ja
määräyksiä.
Akkua koskevien tietojen etsiminen
Kun haluat tarkastella akkua koskevia tietoja, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
tuki
ja valitse sitten
HP Support Assistant
-ohjelma.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse
Oma tietokone
, valitse
Diagnostiikka ja työkalut
-välilehti ja valitse sitten
HP:n akun
tarkistus
. Jos HP:n akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä tukeen.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
HP:n akun tarkistus
tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Akun virran säästäminen
Akun virran säästämiseen ja käyttöajan pidentämiseen liittyviä vihjeitä:
Vähennä näytön kirkkautta.
Valitse
Virransäästö
-asetus kohdasta Virranhallinta-asetukset.
Poista langattomat laitteet käytöstä, kun et käytä niitä.
Irrota käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen, kuten USB-
porttiin kytketty ulkoinen kiintolevy.
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
TAI
Virtamittarikuvake
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
34
Luku 6
Virranhallinta
FIWW
Sample