HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 40 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 74
Liu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö)
Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen panorointiin ja vierittämiseen tai objektien
siirtämiseen.
Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytössä kevyesti haluamaasi suuntaan.
Voit siirtää kohdetta painamalla ja pitämällä sormea kohteen päällä ja vetämällä sitten sormea
siirtääksesi kohdetta.
Näppäimistön ja valinnaisen hiiren käyttäminen
Näppäimistön ja hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat toiminnot kuin
kosketuseleillä. Näppäimistön toimintonäppäimillä ja näppäinyhdistelmillä voit myös suorittaa tiettyjä
toimintoja.
VIHJE:
Näppäimistön Windows-näppäimellä
tai taulutietokoneen Windows-painikkeella
voit
palata avoimesta sovelluksesta tai Windowsin työpöydältä nopeasti Käynnistä-näyttöön. Painamalla
painiketta tai näppäintä uudelleen voit palata edelliseen näyttöön.
HUOMAUTUS:
Näppäimistön näppäimet ja toiminnot voivat maa- tai aluekohtaisesti poiketa tässä osassa
kuvatusta.
Kiinteän numeronäppäimistön käyttäminen
Tietokoneessa on kiinteä numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös valinnaista
ulkoista numeronäppäimistöä tai ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö. Lisätietoja kiinteästä
numeronäppäimistöstä on kohdassa
Näppäimet
sivulla
15
.
Osa
Kuvaus
num lock
-näppäin
Hallitsee kiinteän numeronäppäimistön toimintaa. Näppäintä
painamalla voit vaihtaa ulkoisen numeronäppäimistön tavallisen
numerotoiminnon (toiminto on otettu tehtaalla käyttöön) ja
siirtymistoiminnon (osoitettu näppäimissä olevilla suuntanuolilla)
välillä.
HUOMAUTUS:
Numeronäppäimistön toiminto, joka on aktiivinen
tietokoneen ollessa sammuksissa, otetaan uudelleen käyttöön, kun
tietokone käynnistetään seuraavan kerran.
Kiinteä numeronäppäimistö
Määritetty tehtaalla toimimaan ulkoisen numeronäppäimistön
näppäinten tapaan. Voit vaihtaa numeeristen ja siirtymistoimintojen
välillä (osoitettu näppäimissä olevilla nuolilla) painamalla
num lock
-
näppäintä.
30
Luku 5
Näytössä liikkuminen
FIWW
Sample