HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 38 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 74
5
Näytössä liikkuminen
Voit liikkua tietokoneen näytössä seuraavilla tavoilla:
Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytöllä (vain tietyissä tuotteissa)
Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla
Käytä näppäimistöä ja valinnaista hiirtä (hiiri hankittava erikseen)
TouchPadin ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
TouchPadin avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä.
Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä suoraan käyttäen tässä luvussa esiteltyjä
eleitä.
Voit myös mukauttaa eleitä ja katsoa esittelyjä siitä, kuinka ne toimivat. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli
, valitse
Ohjauspaneeli
ja valitse vielä
Laitteisto ja äänet
. Valitse
Laitteet ja tulostimet
-
kohdasta
Hiiri
.
HUOMAUTUS:
Ellei muuta mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää kosketusalustalla tai kosketusnäytöllä
(vain tietyissä tuotteissa).
Napautus
Napautus-/kaksoisnapautuseleellä voit valita tai avata näytössä olevan kohteen.
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella TouchPadin vyöhykkeellä
tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.
28
Luku 5
Näytössä liikkuminen
FIWW
Sample