HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 28 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 74
3
Verkkoyhteyden muodostaminen
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä luvussa voit
perehtyä yhteyden muodostamiseen tähän maailmaan.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
WLAN-laite – Liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot,
langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa,
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen mobiilit langattomat laitteet kommunikoivat
WLAN-verkossa langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman välityksellä.
HP Mobile Broadband -moduulin avulla voit muodostaa yhteyden langattomaan suuralueverkkoon
(WWAN), joka kattaa paljon laajemman alueen. Operaattorit asentavat (puhelinmastoja muistuttavia)
tukiasemia laajoille maantieteellisille alueille siten, että ne kattavat maakuntien ja jopa maiden
laajuisia alueita.
Bluetooth-laite – Luo henkilökohtaisen verkon (PAN), jotta voit kytkeä laitteen toiseen Bluetooth-
laitteeseen, kuten tietokoneeseen, puhelimeen, tulostimeen, kuulokemikrofoniin, kaiuttimeen tai
kameraan. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä toisiin laitteisiin ja laitteiden on oltava
suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Lisätietoja langattomasta tekniikasta, Internetistä ja verkoista saat Get Started -sovelluksesta.
Napsauta
Käynnistä
-painiketta ja valitse sitten
Get Started
-sovellus.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
Lentokonetilan näppäin (eli langattoman yhteyden painiketta tai langattoman yhteyden näppäin)
(kutsutaan tässä luvussa lentokonetilan näppäimeksi)
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Lentokonetilan näppäin
Tietokoneessa saattaa olla lentokonetilan näppäin, vähintään yksi langaton laite ja yksi tai kaksi
langattoman yhteyden merkkivaloa. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa.
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon ja
tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.
18
Luku 3
Verkkoyhteyden muodostaminen
FIWW
Sample