HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 27 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 74
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa.
TÄRKEÄÄ:
Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli,
huoltoluukun sisäpuoli tai näytön takaosa.
Huoltotarra: Sisältää tärkeitä tietoja tietokoneen tunnistamiseksi. Kun otat yhteyttä tukeen,
oletettavasti sinulta kysytään sarjanumeroa ja mahdollisesti myös tuotenumeroa tai mallinumeroa.
Etsi nämä numerot, ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen.
Huoltotarra näyttää joltakin alla kuvatuista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten oman
tietokoneesi huoltotarraa.
Osa
(1)
Sarjanumero
(2)
Tuotenumero
(3)
Takuuaika
(4)
Mallinumero (vain tietyissä tuotteissa)
Komponentti
(1)
Mallinimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Tuotenumero
(3)
Sarjanumero
(4)
Takuuaika
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t): tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t): Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä tietoja, ja
siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden
käyttäminen on hyväksyttyä.
FIWW
Tarrat
17
Sample