HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 25 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 74
Näppäimet
Komponentti
Kuvaus
(1)
esc
-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä
fn
-
näppäimen kanssa.
(2)
fn
-näppäin
Käynnistää usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, kun sitä
painetaan yhdessä
esc
-näppäimen, toimintonäppäimen tai
välilyöntinäppäimen
kanssa.
(3)
Windows-näppäin
Avaa
Käynnistä
-valikon.
HUOMAUTUS:
Windows-näppäimen painaminen uudelleen
sulkee
Käynnistä
-valikon.
(4)
Toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja.
HUOMAUTUS:
Joissakin tuotteissa
F5
-toimintonäppäin ottaa
näppäimistön taustavalaisuominaisuuden käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
(5)
Windows-sovellusnäppäin
Näyttää valittuun objektiin liittyvät toiminnot.
Toimintonäppäinten käyttäminen
Toimintonäppäimellä voit suorittaa sille määritetyn toiminnon.
Toimintonäppäimissä olevat kuvakkeet osoittavat kyseisille toimintonäppäimille määritetyt toiminnot.
Suorita toiminto pitämällä haluamaasi toimintonäppäintä alaspainettuna.
Kuvake
Kuvaus
Avaa aloitusopassovelluksen, jossa on opetusohjelmia, Windows-käyttöjärjestelmään ja tietokoneeseen
liittyviä tietoja, vastauksia kysymyksiin ja tietokoneen päivityksiä.
HP Support Assistant -sovelluksessa on myös automaattisia vianmääritystyökaluja ja mahdollisuus käyttää
tukea.
FIWW
Päällä olevat osat
15
Sample