HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 83 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 86
Indeks
A
adgangskoder
administrator
42
BIOS-administrator
43
bruger
42
administratoradgangskode
42
angivelse af indstillinger for
strømstyring
35
antivirussoftware
51
Automatisk DriveLock
45
aktivering
45
deaktivering
46
Automatisk DriveLock-adgangskode
indtaste
47
B
bagudkompatibel understøttelse,
USB
64
batteri
DƮDGQLQJ
38
ERUWVNDƫHOVH
39
genmontering
39
lavt batteriniveau
38
strømbesparelse
39
visning af resterende spænding
38
batterioplysninger,
ƬQGH
37
batterispænding
37
berøringsskærmens bevægelser
HQ³ƬQJHUV
glidning
26
besparelse, strøm
39
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
WRƬQJHU³NQLEH³]RRP
24
tryk
24
BIOS
downloade en opdatering
66
fastlægge version
65
opdatere
65
Bluetooth-enhed
20, 22
Bluetooth-mærkat
18
Brug af HP Client Security
52
brug af lydindstillinger
29
brug af tastaturet og valgfri mus
27
brug af TouchPad
24
bruge
ekstern vekselstrøm
40
strømsparetilstand
35
bruge det integrerede, numeriske
tastatur
27
brugeradgangskode
42
C
FHUWLƬFHULQJVPÁUNDW
for trådløs
18
Computer Setup
BIOS-
administratoradgangskode
43
gendanne fabriksindstillinger
65
navigere og vælge
64
D
Diskdefragmenteringssoftware
54
Diskoprydningssoftware
54
dockingport,
LGHQWLƬFHULQJ
5
drevmedier
35
driftsmiljø
70
DriveLock
aktivering
48
beskrivelse
47
deaktivering
49
DriveLock-adgangskode
angive
48
indtaste
50
ændre
51
Dual-Mode DisplayPort,
LGHQWLƬFHUH
4
Dual-Mode DisplayPort, tilslutning
af
30
Dvaletilstand
afslutning af
35
start af
35
E
ekstern vekselstrøm, bruge
40
Elektrostatisk udledning
71
esc-tast,
LGHQWLƬFHUH
12, 13
F
ƬQJHUDIWU\N²
registrere
51
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU
53
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU²
LGHQWLƬFHUH
11
ƬUHZDOOVRIWZDUH
52
fn-tast,
LGHQWLƬFHUH
12, 13
forsendelse af computeren
56
funktionstaster,
LGHQWLƬFHUH
12, 13
G
gendannelsesmedie
oprette
58
gendannelsespartition
fjerne
63
genoprette
indstillinger
60
genoprettelse
brug af HP
genoprettelsesmedier
59
diske
59, 62
HP Recovery Manager
60
medier
62
starte
61
system
60
understøttede diske
59
86%³ƮDVKGUHY
62
genoprettelse af minimeret billede
61
genoprettelse af oprindeligt
system
60
genoprettelsesmedier
oprettelse vha. HP Recovery
Manager
59
genvejstaster
bruge
14
glid med en
ƬQJHU³EHYÁJHOVH
berøringsskærm
26
GPS
22
H
HD-enheder, tilslutte
33
headset, tilslutning
29
Hovedadgangskode til DriveLock
ændre
51
hovedtelefoner, tilslutte
28
HP 3D DriveGuard
54
HP Fast Charge
34
Indeks
73
Sample