HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 8 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 86
Brug af Diskoprydning
.......................................................................................................................
54
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
........................................................................
54
,GHQWLƬNDWLRQ
af status for HP 3D DriveGuard
................................................................
55
Opdatering af programmer og drivere
................................................................................................................
55
Rengøring af computeren
....................................................................................................................................
55
Rengøringsprocedurer
......................................................................................................................
55
Rengøring af skærmen
...................................................................................................
56
Rengøring af siderne og låget
........................................................................................
56
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter)
..............
56
Rejse med eller forsendelse af din computer
.....................................................................................................
56
9
Sikkerhedskopiering og gendannelse
............................................................................................................
58
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
...................................................................................
58
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
.....................................................
58
Brug af Windows-værktøjer
................................................................................................................................
59
Sikkerhedskopiering og gendannelse
.................................................................................................................
60
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
............................................................................
60
Hvad du skal vide, før du starter
....................................................................................
60
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
....................................
61
Brug af HP gendannelsesmedier til gendannelse
..........................................................
62
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
...........................................................
62
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
............................
63
10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
..............................................................................................
64
Brug af Computer Setup
......................................................................................................................................
64
Start af Computer Setup
...................................................................................................................
64
Navigering og valg i Computer Setup
...............................................................................................
64
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup
.....................................................................
65
Opdatering af BIOS
............................................................................................................................
65
Sådan fastslår du BIOS-versionen
..................................................................................
65
Download af en BIOS-opdatering
...................................................................................
66
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten
.............................................................................
66
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter)
...............................................................................................
67
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter)
.................................................................................................
67
11
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
..................................................................................................
68
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
.......................................................................
68
12
6SHFLƬNDWLRQHU
..........................................................................................................................................
70
,QGJDQJVHƫHNW
.....................................................................................................................................................
70
viii
Sample