HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 76 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 86
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG:
Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun
downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde
vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren
kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger
ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen på computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen HP Support Assistant.
- eller -
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg
Updates (Opdateringer)
, og vælg derefter
Check for updates and messages (Søg efter
opdateringer og meddelelser)
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
,GHQWLƬFÄU
den nyeste BIOS-opdatering, og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Notér datoen, navnet eller anden
LGHQWLƬNDWRU±
Du kan få brug for disse
oplysninger til at
ƬQGH
opdateringen senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for
denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BEMÆRK:
Hvis du slutter computeren til et netværk, skal du rådføre dig med
netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg eventuelle anvisninger på skærmen, når du er færdig med at
downloade. Hvis der ikke vises anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv
fil
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
6WLƬQGHU
.
2.
Vælg harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4.
Dobbeltklik på
ƬOHQ
med
ƬOW\SHQDYQHW
.exe (f.eks.
ƬOQDYQ
.exe).
Installationen af BIOS begynder.
5.
Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den
downloadede
ƬO
fra harddisken.
Ændring af startrækkefølgen med F9-prompten
Følg disse trin for dynamisk at vælge en startenhed for den aktuelle startrækkefølge:
1.
Få adgang til menuen Valgmuligheder for startenhed:
66
Kapitel 10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
Sample