HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 72 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 86
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede. Vælg derefter
f11
.
2.
Vælg
)HMOƬQGLQJ
i menuen med startindstillinger.
3.
Vælg
Recovery Manager
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP gendannelsesmedier til gendannelse
Du kan bruge HP gendannelsemedier for at gendanne det oprindelige system. Du kan bruge denne metode,
hvis dit system ikke har en HP gendannelsespartition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige
ƬOHU²
hvis det er muligt.
2.
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal computerens
startrækkefølge ændres. Se
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
på side
62
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af opstartrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre computerens opstartsrækkefølge,
som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valget til et optisk drev eller et
86%³ƮDVKGUHY±
Sådan ændres startrækkefølgen:
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatur-
docken, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP gendannelsesmedie.
2.
Tilgå systemets
Start
-menu.
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f9
for
startindstillinger.
Tabletter uden tastatur:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold den
nede; Vælg derefter
f9
.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den
nede. Vælg derefter
f9
.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede. Vælg
derefter
f9
.
3.
Vælg det optiske drev eller
86%³ƮDVKGUHY²
du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
62
Kapitel 9
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Sample