HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 70 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 86
Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger og se
ƮHUH
trin.
Vælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Kom godt i gang
.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er
ƮHUH
muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din situation og
ekspertiseniveau:
VIGTIGT:
Ikke alle metoder er tilgængelige for alle produkter.
Windows tilbyder
ƮHUH
muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger.
Vælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Kom godt i gang
.
Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en forudinstalleret
driver, skal du bruge indstillingen Geninstaller drivere og/eller programmer (kun udvalgte produkter) i
HP Recovery Manager til at geninstallere de individuelle programmer eller drivere.
Skriv
gendannelse
i søgefeltet på proceslinjen, vælg
HP Recovery Manager
, vælg derefter
Geninstaller drivere og/eller programmer
, og følg dernæst anvisningerne på skærmen.
Hvis du ønsker at gendanne Windows-partitionen til det oprindelige indhold fra fabrikken, kan du
benytte indstillingen Systemgenoprettelse fra HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
eller bruge HP gendannelsesmediet. Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
60
for
at få
ƮHUH
oplysninger. Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
58
,
hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier
Hvis du på udvalgte produkter ønsker at gendanne computerens oprindelige fabrikspartition og -
indhold, eller hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen Nulstilling til
fabriksindstillinger i HP gendannelsesmediet. Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
60
for at få
ƮHUH
oplysninger.
Hvis du på udvalgte produkter vil fjerne gendannelsespartitionen for at få mere plads på harddisken,
kan du i HP Recovery Manager vælge indstillingen Opret gendannelsespartition.
Se
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
på side
63
for at få
ƮHUH
oplysninger.
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at gendanne computeren til dens oprindelige fabrikstilstand
ved hjælp af det HP gendannelsesmedie, som du enten selv har oprettet eller har modtaget fra HP, eller ved
hjælp af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter). Se
Oprettelse af HP gendannelsesmedie (kun
udvalgte produkter)
på side
58
, hvis du ikke allerede har oprettet gendannelsesmedier
Hvad du skal vide, før du starter
HP Recovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er
leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller
geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
VIGTIGT:
Genoprettelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
Der skal bruges HP gendannelsesmedie, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se
Oprettelse af HP
gendannelsesmedie (kun udvalgte produkter)
på side
58
, hvis du ikke allerede har oprettet
gendannelsesmedier
60
Kapitel 9
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Sample