HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 7 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 86
Visning af aktuelt batteriniveau
.....................................................................................
38
Maksimering af
EDWWHULDƮDGQLQJVWLG
..............................................................................
38
Håndtering af lavt batteriniveau
....................................................................................
38
,GHQWLƬFHULQJ
af lave batteriniveauer
...........................................................
38
Afhjælpning af et lavt batteriniveau
............................................................
38
Batteribesparelse
...........................................................................................................
39
%RUWVNDƫHOVH
af et batteri
..............................................................................................
39
Sådan udskifter du et batteri
..........................................................................................
39
Brug af ekstern vekselstrøm
.............................................................................................................
40
7
Sikkerhed
...................................................................................................................................................
41
Beskyttelse af computeren
.................................................................................................................................
41
Brug af adgangskoder
.........................................................................................................................................
42
Oprettelse af adgangskoder i Windows
............................................................................................
42
Angivelse af adgangskoder i Computer Setup
..................................................................................
42
Administration af BIOS-administratoradgangskoder
.......................................................................
43
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder
..........................................................
45
Brug af DriveLock-sikkerhedsindstillinger
.......................................................................................
45
Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter)
...............................................
45
Aktivering af automatisk DriveLock
.............................................................
45
Deaktivering af automatisk DriveLock
.........................................................
46
Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode
..............................
47
Valg af manuel DriveLock
...............................................................................................
47
Oprettelse af en hovadgangskode til DriveLock
..........................................
48
Aktivering af DriveLock og angivelse af en DriveLock-brugeradgangskode
.................
48
Deaktivering af DriveLock
...............................................................................................
49
Angivelse af en DriveLock-adgangskode
.......................................................................
50
Ændring af en DriveLock-adgangskode
.........................................................................
51
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
....................................................................................
51
Brug af antivirussoftware
....................................................................................................................................
51
Brug af
ƬUHZDOOVRIWZDUH
......................................................................................................................................
52
Installation af softwareopdateringer
..................................................................................................................
52
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter)
..........................................................................................
52
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter)
................................................................................
52
Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter)
...........................................................................
53
Brug af en
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU
(kun udvalgte produkter)
...................................................................................
53
Sådan
ƬQGHU
du
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHUHQ
..............................................................................................
53
8
Vedligeholdelse
...........................................................................................................................................
54
Forbedring af ydeevnen
.......................................................................................................................................
54
Brug af Diskdefragmentering
...........................................................................................................
54
vii
Sample