HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 61 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 86
Ændring af en DriveLock-adgangskode
Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre en DriveLock-adgangskode i Computer Setup:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen.
3.
Ved prompten
DriveLock Password (DriveLock-adgangskode)
skal du indtaste den nuværende bruger-
eller hovedadgangskode til DriveLock, som du ændrer, trykke på
Enter
og derefter tykke på
F10
for at
starte Computer Setup.
4.
Vælg
Sikkerhed
, vælg
Hard Drive Utilities
(Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg
DriveLock/Automatic
DriveLock
(DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på
Enter
.
5.
Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på
Enter
.
6.
Vælg for den DriveLock-adgangskode, som du vil ændre, og følg derefter anvisningerne på skærmen for
at indtaste adgangskoder.
BEMÆRK:
Indstillingen
Change DriveLock Master Password
(Skift hovedadgangskode til DriveLock) er
kun synlig, hvis DriveLock-hovedadgangskoden blev oplyst i DriveLock-adgangskodeprompten i trin 3.
7.
Hvis du vil afslutte Computer Setup, skal du vælge
Main
(Overordnet), vælge
Save Changes and Exit
(Gem ændringer og afslut) og derefter følge anvisningerne på skærmen.
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
På produkter med
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU
eller infrarødt kamera kan du bruge Windows Hello til at logge på. Det
gør du ved at stryge
ƬQJHUHQ
eller kigge i kameraet.
Følg disse trin for at opsætte Windows Hello:
1.
Vælg knappen
Start
, vælg
Indstillinger
, vælg
Konti
, og vælg derefter
Indstillinger for logon
.
2.
Følg anvisningerne på skærmen under
Windows Hello
for at tilføje både en adgangskode og en
numerisk PIN-kode, og tilmeld derefter dit
ƬQJHUDIWU\N
eller dit ansigts-id.
BEMÆRK:
PIN-koden er ikke begrænset i længde, men den må kun indeholde tal. Bogstaver eller
specialtegn er ikke tilladte.
Brug af antivirussoftware
Når du bruger computeren til at få adgang til mail, et netværk eller internettet, kan du udsætte den for
computervirus. Computervirusser kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer
eller forårsage en unormal funktionsmåde.
Antivirusprogrammer kan spore de
ƮHVWH
virusser, tilintetgøre dem og, i de
ƮHVWH
tilfælde, reparere de skader,
de eventuelt har forvoldt. For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes
opdateret.
Windows Defender er forudinstalleret på din computer. Det anbefales kraftigt, at du fortsat anvender et
antivirusprogram for at beskytte din computer fuldt ud.
Åbn HP Support Assistant, hvis du vil have
ƮHUH
oplysninger om computervirusser.
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
51
Sample