HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 57 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 86
Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode
Når automatisk DriveLock er aktiveret, og drevet forbliver fastgjort til den oprindelige computer, vil du ikke
blive bedt om at angive en DriveLock-adgangskode for at låse drevet op. Men hvis drevet
Ʈ\WWHV
til en anden
computer, eller systemkortet udskiftes på den oprindelige computer, vil du blive bedt om at angive DriveLock-
adgangskoden.
Hvis dette sker, skal du i kommandoprompten
DriveLock Password
(DriveLock-adgangskode) angive BIOS-
administratoradgangskoden til den oprindelige computer (med samme type taster, som du brugte til at
angive adgangskoden), og derefter trykke på
Enter
for at låse drevet op.
Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.
Valg af manuel DriveLock
FORSIGTIG:
Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent uanvendelig ved at
notere DriveLock-brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock på et sikkert sted, men ikke i
nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og
kan ikke længere anvendes.
Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse på en intern harddisk manuelt, skal du oprette en
hovedadgangskode, og DriveLock skal være aktiveret i Computer Setup (Computeropsætning). Bemærk
følgende i forbindelse med brugen af DriveLock-beskyttelse:
Når en harddisk er beskyttet med DriveLock, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten
DriveLock-brugeradgangskoden eller -hovedadgangskoden.
Ejeren af DriveLock-brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk.
Ejeren af DriveLock-hovedadgangskoden kan være enten systemadministratoren eller den daglige
bruger af harddisken.
DriveLock-brugeradgangskoden og -hovedadgangskoden kan være identiske.
Brug af adgangskoder
47
Sample