HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 56 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 86
4.
Brug
Enter
-tasten, venstre museklik eller berøringsskærmen til at vælge afkrydsningsfeltet
Automatisk
DriveLock
.
5.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet
Save
(Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller -
Vælg
Main
(Overordnet), vælg
Save Changes and Exit
(Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter
.
Deaktivering af automatisk DriveLock
Du deaktiverer automatisk DriveLock ved at følge disse trin:
1.
Start Computer Setup.
Computere eller tabletter med tastaturer:
1.
Sluk for computeren.
2.
Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på
F10
for at åbne
Computer Setup.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Sluk for tabletten.
2.
Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen
vises, og tryk derefter på
F10
for at starte Computer Setup.
2.
Skriv BIOS-administratoradgangskoden ud for prompten for BIOS-administratoradgangskoden, og tryk
derefter på
Enter
.
3.
Vælg
Sikkerhed
, vælg
Hard Drive Utilities
(Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg
DriveLock/Automatic
DriveLock
(DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på
Enter
.
4.
Vælg en intern harddisk, og tryk derefter på
Enter
.
5.
Brug
Enter
-tasten, venstre museklik eller berøringsskærmen til at rydde afkrydsningsfeltet
Automatisk
DriveLock
.
6.
Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte Computer Setup, skal du vælge ikonet
Save
(Gem) og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
- eller -
Vælg
Main
(Overordnet), vælg
Save Changes and Exit
(Gem ændringer og afslut), og tryk derefter på
Enter
.
46
Kapitel 7
Sikkerhed
Sample