HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 50 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 86
Brug af ekstern vekselstrøm
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun den vekselstrømsadapter, der fulgte
med computeren, en reservevekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er
købt af HP, der må anvendes.
BEMÆRK:
Hvis du ønsker oplysninger om tilslutning af vekselstrøm, kan du se plakaten
Vejledning i
opsætning
, der
ƬQGHV
i æsken med computeren.
Ekstern vekselstrøm leveres via en godkendt vekselstrømsadapter eller en docking- eller udvidelsesenhed.
Slut computeren til en ekstern vekselstrømskilde under de følgende forhold:
Når du oplader eller kalibrerer et batteri
Når du installerer eller ændrer systemsoftware
Ved skrivning af oplysninger til en cd, en dvd eller en bd (kun udvalgte produkter)
Ved kørsel af Diskdefragmentering
Når der foretages sikkerhedskopiering eller genoprettelse
Når du slutter computeren til en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende begivenheder forekomme:
Batteriet begynder at oplade.
Hvis computeren er tændt, skifter batterimålerikonet på proceslinjen udseende.
Når du afbryder ekstern vekselstrøm, sker følgende:
Computeren skifter til batteristrøm.
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at optimere batterilevetiden.
40
Kapitel 6
Strømstyring
Sample