HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 48 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 86
BEMÆRK:
Computeren skal være sluttet til ekstern strøm, for at batterikontrollen kan fungere
ordentligt.
2.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
- eller -
Vælg spørgsmålstegnsikonet på proceslinjen.
3.
Vælg
My PC
(Min pc), vælg fanen
Diagnostics and Tools
(Diagnostik og værktøjer), og vælg derefter
HP
Battery Check
(HP batterikontrol). Hvis HP batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du
kontakte support.
Batterikontrol undersøger batteriet og dets celler for at se, om de fungerer korrekt, og rapporterer derefter
resultatet af undersøgelsen.
Visning af aktuelt batteriniveau
Flyt markøren over ikonet
Batterimåler
.
Maksimering af
EDWWHULDƮDGQLQJVWLG
Batteriets
DƮDGQLQJVWLG
varierer, afhængigt af de funktioner du bruger, når computeren kører på batteri. Den
maksimale
DƮDGQLQJVWLG
bliver gradvist kortere, efterhånden som batteriets lagringskapacitet helt naturligt
forringes.
Tip til optimering af batteriets
DƮDGQLQJVWLGµ
Reducer skærmens lysstyrke.
Vælg indstillingen
Strømsparer
under Strømstyring.
Håndtering af lavt batteriniveau
I dette afsnit beskrives de fabriksindstillede advarsler og systemreaktioner. Visse advarsler og
systemreaktioner på lavt batteriniveau kan ændres ved hjælp af Strømstyring. Angivelse af indstillinger ved
hjælp af Strømstyring påvirker ikke lysdioder.
Indtast
indstillinger for strøm
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Indstillinger for
strøm
.
,GHQWLƬFHULQJ
af lave batteriniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når et lavt eller kritisk batteriniveau, sker følgende:
Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver et lavt eller kritisk batteriniveau.
- eller -
Ikonet
Batterimåler
viser en meddelelse om et lavt eller kritisk batteriniveau
.
Hvis computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den
lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Afhjælpning af et lavt batteriniveau
Sådan afhjælpes et lavt batteriniveau, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut én af følgende enheder:
38
Kapitel 6
Strømstyring
Sample