HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 45 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 86
Angivelse af indstillinger for strømstyring
FORSIGTIG:
Der
ƬQGHV
adskillige velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. For at
forhindre, at en uautoriseret bruger kan få adgang til data på din computer, selv krypterede data, anbefaler
HP, at du altid benytter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden af computeren. Det
er især vigtigt, at du overholder dette, når du rejser med din computer.
Brug af strømsparetilstand
Slumretilstand er aktiveret fra fabrikken. Når slumretilstanden startes, blinker lysdioden for tænd/sluk, og
skærmen ryddes. Dine data gemmes i hukommelsen.
FORSIGTIG:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt hukommelseskort.
BEMÆRK:
Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner, mens
computeren er i slumretilstand.
Start og afslutning af slumretilstand
Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Vælg knappen
Start
, klik på ikonet
Power
(Strøm), og vælg derefter
Sleep
(Slumre).
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte slumretilstanden.
Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og computeren vender tilbage til
det skærmbillede, hvor du stoppede med at arbejde.
BEMÆRK:
Hvis du har angivet en adgangskode, der skal angives ved aktivering, skal du indtaste din
Windows-adgangskode, før computeren igen vender tilbage til skærmbilledet.
Start og afslutning af brugeraktiveret dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand og ændre andre strømindstillinger og timeouts ved at bruge
strømindstillinger:
1.
Indtast
indstillinger for strøm
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
‒ eller –
Højreklik på ikonet
Batterimåler
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
2.
Klik på
Choose what the power buttons do
(Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre) i venstre rude.
3.
Vælg
Change Settings that are currently unavailable
(Rediger indstillinger, der i øjeblikket er
utilgængelige), og vælg derefter
Hibernate
(Dvaletilstand) i området
When I press the power button
(Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen) eller
When I press the sleep button
(Når jeg trykker på
slumreknappen).
- eller -
Angivelse af indstillinger for strømstyring
35
Sample