HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 44 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 86
6
Strømstyring
BEMÆRK:
En computer har enten en strømknap eller en tænd/sluk-knap. Ordet
tænd/sluk-knap
anvendes i
hele denne vejledning til at henvise til begge former for strømstyring.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG:
Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes.
Kommandoen Sluk lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen
og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
Når du skal have adgang til komponenter inden i computeren
Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB-port (Universal Serial bus)
Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan slukke computeren vha. strømknappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk
computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand (kun udvalgte produkter), skal du afslutte
slumre- eller dvaletilstand, før du kan foretage nedlukning ved at trykke kortvarigt på tænd-/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg knappen
Start
, vælg ikonet
Power
(Strøm), og vælg derefter
Shut down
(Luk ned).
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
. Vælg ikonet
Power
(Strøm), og vælg derefter
Shut down
(Luk computeren).
Tryk på og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde i mindst 15 sekunder.
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)
Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Afhængigt af din
computermodel og vekselstrømsadapter fungerer Fast Charge på en af følgende måder:
Når det aktuelle batteriniveau er mellem nul og 50 %, oplades batteriet til 50 % af den fulde kapacitet i
ikke mere end 30 minutter.
Når det aktuelle batteriniveau er mellem nul og 90 %, oplades batteriet til 90 % af den fulde kapacitet i
ikke mere end 90 minutter.
For at bruge HP Fast Charge skal du lukke din computer ned og derefter tilslutte vekselstrømsadapteren til
din computer og til ekstern strøm.
34
Kapitel 6
Strømstyring
Sample