HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 36 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 86
Strygning med tre
ƬQJUH
(kun TouchPad)
Brug strygning med tre
ƬQJUH
for at få vist åbne vinduer og til at skifte mellem åbne vinduer og skrivebordet.
Stryg 3
ƬQJUH
væk fra dig selv for at se alle åbne vinduer.
Stryg 3
ƬQJUH
hen mod dig selv for at få vist skrivebordet.
Stryg 3
ƬQJUH
til venstre eller højre for at skifte mellem åbne vinduer.
Glid med en
ƬQJHU
(kun berøringsskærm)
Brug glid med en
ƬQJHU³EHYÁJHOVHQ
for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at
Ʈ\WWH
et
objekt.
Glid
ƬQJHUHQ
let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
For at
Ʈ\WWH
et objekt skal du trykke på et objekt og holde
ƬQJHUHQ
på det, og derefter skal du trække
ƬQJHUHQ
for at
Ʈ\WWH
objektet.
26
Kapitel 4
Skærmnavigation
Sample