HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 31 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 86
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
BEMÆRK:
Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder (ISP).
Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem. Internetudbyderen hjælper med
at opsætte modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse router til modemmet og teste
internetforbindelsen.
For at tilslutte til et WLAN skal du følge disse trin:
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2.
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og opret derefter forbindelse til et af de tilgængelige
netværk.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast
koden, og vælg derefter
Next (Næste)
for at oprette forbindelsen.
BEMÆRK:
Hvis der ikke
ƬQGHV
WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers eller et
trådløst adgangspunkts rækkevidde.
BEMÆRK:
Hvis du ikke ser den WLAN, du ønsker at oprette forbindelse til, skal du højreklikke på ikonet
Netværksstatus på proceslinjen og derefter vælge
Open Network and Sharing Center (Åbn netværks-
og delingscenter)
. Vælg
Set up a new connection or network (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk)
. Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og
oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du vælge ikonet Netværksstatus yderst til højre på proceslinjen for at få
bekræftet forbindelsens navn og status.
BEMÆRK:
Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLAN-
implementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder eller
bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)
HP Mobilt bredbånd-computeren er udstyret med indbygget understøttelse af den mobile bredbåndstjeneste.
Når du bruger din nye computer med en mobiloperatørs netværk, får du mulighed for at oprette forbindelse
til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit virksomhedsnetværk uden at skulle bruge et Wi-
Fi-hotspot.
BEMÆRK:
Hvis HP Mobile Connect medfølger din computer, gælder instruktionerne i denne sektion ikke. Se
Brug af HP Mobile Connect Pro (kun udvalgte produkter)
på side
22
.
Du skal eventuelt bruge IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP Mobilt Bredbånd-modulet for at aktivere en
mobil bredbåndstjeneste. Nummeret kan være trykt på en mærkat, som er placeret på bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
- eller -
Du kan
ƬQGH
nummeret ved at følge disse trin:
1.
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen.
2.
Vælg
View Connection Settings (Vis forbindelsesindstillinger)
.
3.
Under afsnittet
Mobilt bredbånd
skal du vælge ikonet Netværksstatus.
Tilslutning til et trådløst netværk
21
Sample