HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 3 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 86
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan
RYHUƮDGH±
Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård
RYHUƮDGH²
f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød
RYHUƮDGH²
f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød
RYHUƮDGH²
som f.eks. puder, tæpper eller
tøj, under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for
brugertilgængelige
RYHUƮDGHU
som
GHƬQHUHW
af International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950-1).
iii
Sample