HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 27 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 86
Bagside
Komponent
Beskrivelse
(1)
Port til ekstern skærm
Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller
projektor.
(2)
Seriel port (kun udvalgte produkter)
Til tilslutning af en valgfri enhed, som f.eks. et serielt
modem, mus eller printer.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved
IHMOƬQGLQJ
i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT:
Kontrollér følgende steder for at
ƬQGH
mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at
LGHQWLƬFHUH
computeren. Når du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte modeller)
Bagside
17
Sample