HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 26 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 86
Forside
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for trådløs
Tændt: Der er tændt for en integreret trådløs enhed, f.eks.
en WLAN-enhed (trådløst lokalt netværk), og/eller en
Bluetooth®-enhed og/eller en WWAN-enhed.
BEMÆRK:
På visse modeller lyser lysdioden for trådløs
gult, når alle trådløse enheder er slukket.
(2)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for
strømmen til skærmen og andre unødvendige
komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand,
der bruger mindst mulig strøm.
(3)
Lysdiode for batteri
Når der er tilsluttet vekselstrøm:
Hvid: Batterispændingen er større end 90 procent.
Gul: Batterispændingen er fra 0 til 90 procent.
Slukket: Batteriet lades ikke op.
Når vekselstrøm er afbrudt (batteriet lades ikke op):
Blinker gult: Batteriet har nået et lavt batteriniveau.
Hvis batteriet har nået et kritisk lavt
spændingsniveau, begynder lysdioden for batteri at
blinke hurtigt.
Slukket: Batteriet lades ikke op.
(4)
Lysdiode for drev
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken
midlertidigt.
BEMÆRK:
Flere oplysninger om HP 3D DriveGuard
ƬQGHU
du i
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
på side
54
.
16
Kapitel 2
Komponenter
Sample