HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 24 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 86
Brug af genvejstasterne
Sådan bruges en hurtigtast:
Tryk på tasten
fn
, og tryk derefter på en af de taster, der er vist i følgende tabel.
Tryk på
fn
+funktionstast
Beskrivelse
Starter slumretilstand, som gemmer dine oplysninger i systemhukommelsen. Skærmen og andre
systemkomponenter slukkes, hvorved der spares strøm. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at
afslutte slumretilstanden.
FORSIGTIG:
Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter
slumretilstand.
Slår baggrundslys i tastaturet fra eller til.
BEMÆRK:
Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
tilsluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Slår mikrofonen fra.
14
Kapitel 2
Komponenter
Sample