HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 22 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 86
Taster
BEMÆRK:
Se den illustration, der ligner din computer mest.
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører hyppigt anvendte systemfunktioner, når der trykkes på
den i kombination med en funktionstast, tasten
num lock
, tasten
esc
eller en anden tast.
Se
Brug af genvejstasterne
på side
14
(3)
Windows-tasten
Åbner menuen
Start
.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen
Start
.
(4)
Funktionstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner i kombination med
tasten
fn
.
Se
Brug af genvejstasterne
på side
14
.
(5)
Integreret numerisk tastatur
Et numerisk tastatur oven over tastaturets bogstavtaster, der
gør det muligt at lægge til, trække fra og udføre andre
numeriske opgaver. Når der trykkes på
num lk
, kan det
numeriske tastatur bruges på samme måde som et eksternt
numerisk tastatur. Hver tast på tastaturet udfører den funktion,
der er vist ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.
BEMÆRK:
Hvis den numeriske tastaturfunktion er aktiv, når
computeren slukkes, genaktiveres den, når der tændes for
computeren igen.
(6)
Windows-programtast
Viser indstillinger for et markeret objekt.
(7)
Tasten
num lock
Aktiverer og deaktiverer det integrerede numeriske tastatur.
12
Kapitel 2
Komponenter
Sample