HP ProBook 640 G3 user manual download (Page 13 of 86)

Languages: Danish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 86
Ressource
Indholdsfortegnelse
VIGTIGT:
Du skal være tilsluttet internettet for at få
adgang til den seneste version af
brugervejledningen.
*Du kan
ƬQGH
den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der
medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller
områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra
go/orderdocuments
. Hvis
produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post
2ƫLFH²
Singapore 912006.
Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.
Her
ƬQGHU
du oplysninger
3
Sample