HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 8 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 70
µen hoofdtelefoon aansluiten
...........................................................................................................
21
µen headset aansluiten
.....................................................................................................................
22
Geluidsinstellingen gebruiken
..........................................................................................................
22
³ideo gebruiken
...................................................................................................................................................
22
³ideoapparaten aansluiten met een HDMI-kabel (alleen bepaalde producten)
..............................
22
HDMI-audio FRQƬJXU²U²Q
...............................................................................................
23
Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde
producten)
.........................................................................................................................................
24
5
Navigeren op het scherm
..............................................................................................................................
25
Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken
....................................................................
25
Tikken
................................................................................................................................................
25
Zoomen door met twee vingers te knijpen
.......................................................................................
26
Schuiven met twee vingers (alleen touchpad)
..................................................................................
26
Tikken met twee vingers (alleen touchpad)
.....................................................................................
26
Tikken met vier vingers (alleen touchpad)
.......................................................................................
27
³egen met drie vingers (alleen touchpad)
........................................................................................
27
Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm)
...........................................................................
28
µen optioneel toetsenbord of een optionele muis gebruiken
............................................................................
28
µen toetsenbord op het scherm gebruiken (alleen bepaalde producten)
..........................................................
28
6
Energiebeheer
.............................................................................................................................................
29
Slaapstand en sluimerstand gebruiken
..............................................................................................................
29
Slaapstand activeren en beëindigen
.................................................................................................
29
Hibernationstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten)
........................................
30
Computer afsluiten (uitschakelen)
......................................................................................................................
30
Het pictogram µnergie en µnergiebeheer gebruiken
..........................................................................................
31
´erkt op accuvoeding
.........................................................................................................................................
31
HP ½ast Charge gebruiken (alleen bepaalde producten)
..................................................................
31
Acculading weergeven
......................................................................................................................
32
Informatie over de accu zoeken in HP Support Assistant (alleen bepaalde producten)
..................
32
Accuvoeding besparen
......................................................................................................................
32
Lage acculading herkennen
..............................................................................................................
32
Problemen met een laag accuniveau verhelpen
...............................................................................
33
Lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is
......
33
µen lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is
...........
33
Lage acculading verhelpen wanneer de computer de sluimerstand niet kan
beëindigen
.......................................................................................................................
33
Door de gebruiker vervangbare accu
................................................................................................
33
Door de gebruiker vervangbare accu verwijderen
.........................................................
33
Door de gebruiker vervangbare accu bewaren
............................................
34
viii
Sample