HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 61 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 70
Wat u moet weten voordat u begint
Met HP ¼ecovery Manager wordt alleen software hersteld die standaard is geïnstalleerd. ³oor software
die niet bij deze computer is meegeleverd, moet de software worden gedownload van de website van de
fabrikant of moet de software opnieuw worden geïnstalleerd vanaf het installatiemedium dat door de
fabrikant is geleverd.
BE¶ANGRI·K:
Gebruik HP ¼ecovery Manager alleen als laatste redmiddel voor het oplossen van
problemen met uw computer.
Gebruik HP Herstelmedia als de vaste schijf van de computer vastloopt. Zie
HP Herstelmedia gebruiken
(alleen bepaalde modellen)
op pagina
48
als u nog geen herstelmedia hebt gemaakt.
³oor de optie ½abrieksinstellingen herstellen (alleen op bepaalde producten) moet u HP Herstelmedia
gebruiken. Zie
HP Herstelmedia gebruiken (alleen bepaalde modellen)
op pagina
48
als u nog geen
herstelmedia hebt gemaakt.
Als u met de computer geen HP herstelmedia kunt maken of als de HP herstelmedia niet werkt, kunt u
herstelmedia voor de computer aanvragen bij Support. · kunt ook contactgegevens vinden op de
website van HP. Ga naar
support
, selecteer uw land of regio en volg de instructies
op het scherm.
BE¶ANGRI·K:
Met HP ¼ecovery Manager worden niet automatisch back-ups van uw persoonlijke gegevens
gemaakt. Maak een back-up van alle persoonlijke gegevens die u wilt behouden voordat u deze software
gebruikt.
Met de HP Herstelmedia kunt u uit de volgende herstelopties kiezen:
»¼MERKING:
´anneer u het herstelproces start, ziet u alleen de opties die beschikbaar zijn voor de
computer.
Systeemherstel: hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw geïnstalleerd en
worden de instellingen van de standaard geïnstalleerde programma's J²FRQƬJXU²²U±Ê
½abrieksinstellingen herstellen: hiermee wordt de computer hersteld naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen doordat alle gegevens van de vaste schijf worden verwijderd en de vaste schijf
opnieuw wordt gepartitioneerd. ³ervolgens worden het besturingssysteem en de standaard
geïnstalleerde software opnieuw geïnstalleerd.
Met de HP Herstelpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u alleen een systeemherstelbewerking uitvoeren.
¹e H¼ Herstelpartitie gebruiken (alleen bepaalde producten)
Met de HP Herstelpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u het systeem herstellen zonder dat u
herstelschijven of een ξϺƮ¹VÂVW¹W¸RQ nodig hebt. Dit type herstel kan alleen worden gebruikt als de vaste
schijf nog werkt.
Ga als volgt te werk om HP ¼ecovery Manager te starten vanaf de HP Herstelpartitie:
BE¶ANGRI·K:
Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
stappen uitvoert (alleen bepaalde producten).
1.
Typ
recovery
in het zoekvak van de taakbalk, selecteer
Herstelbeheer
en selecteer vervolgens
Windows-herstelomgeving
.
– of –
Druk op een computer of tablet met een aangesloten toetsenbord op
f11
terwijl de computer wordt
opgestart, of druk op
f11
en houd deze knop ingedrukt terwijl u op de aan/uit-knop drukt.
Herstellen
51
Sample