HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 56 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 70
10
Het gebruik van H¼ ¼C Hardware
¹iagnostics (UE½I)
HP PC Hardware Diagnostics is een ÎQ¸Ƭ²± µxtensible ½irmware Interface (·µ½I) waarmee u diagnostische
tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten
het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden
veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.
Als HP PC Hardware Diagnostics (·µ½I) een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet worden,
wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Deze id-code kan vervolgens aan ondersteuning worden
gegeven om te kunnen bepalen hoe het probleem verholpen moet worden.
»¼MERKING:
Als u diagnostiek wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is.
Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (·µ½I) te starten:
1.
Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk snel op
esc
.
2.
Druk op
f2
.
Het BIOS zoekt op drie plaatsen en in de onderstaande volgorde naar diagnoseprogramma's:
a.
Aangesloten ·SB-station
»¼MERKING:
Zie
HP PC Hardware Diagnostics (·µ½I) naar een ·SB-apparaat downloaden
op pagina
47
om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics (·µ½I) naar een ·SB-
station te downloaden.
b.
³aste schijf
c.
BIOS
3.
´anneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
»¼MERKING:
Als u een diagnosetest wilt stoppen, drukt u op
esc
.
46
Hoofdstuk 10
Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (·µ½I)
Sample