HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 53 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 70
´anneer een ƬU²Ì¹»» is geïnstalleerd op een systeem, worden alle gegevens die vanaf en naar het systeem
worden verzonden, gecontroleerd en vergeleken met een reeks door de gebruiker J²±²ƬQ¸²²U±²
beveiligingscriteria. Gegevens die niet aan deze criteria voldoen, worden geblokkeerd.
Software-updates installeren
´erk de software van HP, ´indows en externe software regelmatig bij om eventuele problemen met de
beveiliging op te lossen en de prestaties van de software te verbeteren.
º»»RZICHTIG:
Microsoft stuurt meldingen over ´indows-updates. Deze updates kunnen ook
beveiligingsupdates bevatten. Installeer alle updates van Microsoft zodra u een melding ontvangt. Zo
beschermt u de computer tegen beveiligingslekken en computervirussen.
· kunt deze updates automatisch installeren.
Ga als volgt te werk om de instellingen te bekijken of te wijzigen:
1.
Selecteer de knop
Start
, selecteer
Instellingen
en selecteer vervolgens
Updates en beveiliging
.
2.
Selecteer
Windows Update
en volg de instructies op het scherm.
3.
Als u een tijdstip wilt plannen voor het installeren van updates, selecteert u
Geavanceerde opties
en
volgt u de instructies op het scherm.
H¼ Managed Services gebruiken (alleen bepaalde producten)
HP Managed Services is een IT-cloudoplossing waarmee bedrijven hun activa op ²ƫ²FW¸²Y² wijze kunnen
beheren en beveiligen. Met HP Managed Services bent u beveiligd tegen schadelijke software en andere
aanvallen, wordt de status van het apparaat gecontroleerd en bent u minder tijd kwijt aan het oplossen van
problemen met het apparaat en beveiligingsproblemen. · kunt de software snel downloaden en installeren.
Dit is veel voordeliger dan wanneer u intern op zoek gaat naar een oplossing. ¼aadpleeg
voor meer informatie.
¹raadloos netwerk beveiligen
Schakel bij het instellen van een ´LAN of het gebruiken van een bestaand ´LAN altijd
beveiligingsvoorzieningen in om uw netwerk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. ´LAN's in
openbare gelegenheden, zoals hotspots in cafés en op luchthavens, bieden mogelijk geen extra beveiliging.
Back-up maken van applicaties en gegevens
Maak regelmatig een back-up van uw software-applicaties en gegevens om deze te beveiligen tegen
permanent verlies of schade door een virusaanval of een software- of hardwarestoring.
Een optionele beveiligingskabel gebruiken (alleen bepaalde
producten)
µr is een beveiligingskabel (afzonderlijk aan te VF¹ƫ²QÈ ontworpen waarvan op de eerste plaats een
RQWÉR²±¸J¸QJV²ƫ²FW moet uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd
wordt gebruikt of wordt gestolen. Om een beveiligingskabel aan te sluiten op uw computer volgt u de
instructies van de fabrikant van het apparaat.
Software-updates installeren
43
Sample