HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 52 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 70
Windows Hello gebruiken (alleen bepaalde producten)
Op producten die zijn voorzien van een vingerafdruklezer of een infraroodcamera kunt u zich met ´indows
Hello aanmelden door met uw vinger te vegen of naar de camera te kijken.
Ga als volgt te werk voor het FRQƬJXU²U²Q van ´indows Hello:
1.
Selecteer de knop
Start
,
Instellingen
,
Accounts
en vervolgens
Aanmeldopties
.
2.
³olg onder
Windows Hello
de instructies op het scherm voor het toevoegen van zowel een wachtwoord
als een numerieke pincode en registreer vervolgens uw vingerafdruk of gezichts-id.
»¼MERKING:
De pincode is niet beperkt in lengte, maar mag alleen uit cijfers bestaan. Alfabetische of
speciale tekens zijn niet toegestaan.
Internetbeveiligingssoftware gebruiken
´anneer u de computer gebruikt voor toegang tot e-mail, een netwerk of internet, wordt de computer
blootgesteld aan computervirussen, spyware en andere online bedreigingen. Om de computer te beschermen,
kan op de computer vooraf internetbeveiligingssoftware zijn geïnstalleerd met antivirus- en
ƬU²Ì¹»»YRRU]¸²Q¸QJ²QÊ Deze software wordt dan aangeboden als proefversie. Het is noodzakelijk om
beveiligingssoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen pas ontdekte
virussen en andere veiligheidsrisico's. ´ij raden u dringend aan de proefaanbieding te upgraden of de door u
gewenste software aan te VF¹ƫ²Q om de computer volledig te beveiligen.
Antivirussoftware gebruiken
Computervirussen kunnen programma's, hulpprogramma's of het besturingssysteem buiten werking stellen
of de werking ervan verstoren. Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en
vernietigd. In de meeste gevallen kan ook schade die door virussen is aangericht, worden hersteld.
Het is noodzakelijk om antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen
pas ontdekte virussen.
µr is op uw computer mogelijk een antivirusprogramma vooraf geïnstalleerd. ´ij raden u aan de door u
gewenste antivirussoftware te gebruiken om uw computer volledig te beveiligen.
³oor meer informatie over computervirussen typt u
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteert u
vervolgens de app
H¼ Support Assistant
.
– of –
Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
½irewallsoftware gebruiken
½irewalls zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang tot een systeem of netwerk te voorkomen. µen ƬU²Ì¹»» kan
software zijn die u op de computer en/of het netwerk installeert, of een combinatie van hardware en
software.
µr zijn twee soorten ƬU²Ì¹»»V waaruit u kunt kiezen:
Hostgebaseerde ƬU²Ì¹»»VRÍW̹U² die alleen de computer beschermt waarop deze is geïnstalleerd.
Netwerkgebaseerde ƬU²Ì¹»»V die tussen het ADSL- of kabelmodem en uw thuisnetwerk worden
geïnstalleerd om alle computers in het netwerk te beschermen.
42
Hoofdstuk 8
De computer en gegevens beveiligen
Sample