HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 51 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 70
Wachtwoord
½unctie
»¼MERKING:
Met dit wachtwoord krijgt u geen toegang tot de
inhoud van Setup ·tility (BIOS).
Setup Utility (BI»S)-wachtwoorden instellen
Wachtwoord
½unctie
Beheerderswachtwoord
Dit wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te
krijgen tot Setup ·tility (BIOS).
Als u het beheerderswachtwoord vergeten bent, kunt u
Setup ·tility (BIOS) niet openen.
Opstartwachtwoord
Dit wachtwoord moet worden opgegeven wanneer u de
computer inschakelt of opnieuw opstart.
Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de computer
niet meer inschakelen of opnieuw opstarten.
Ga als volgt te werk om een beheerders- of opstartwachtwoord in Setup ·tility (BIOS) in te stellen, te wijzigen
of te verwijderen:
º»»RZICHTIG:
´ees zeer voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup ·tility (BIOS). ½outen
kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
»¼MERKING:
Als u Setup ·tility wilt opstarten, zet u de computer in de notebookstand en gebruikt u het
toetsenbord dat is aangesloten op de notebook. Als u het schermtoetsenbord in de tabletmodus gebruikt,
hebt u geen toegang tot Setup ·tility.
1.
Start als volgt Setup ·tility (BIOS):
Computers of tablets met een toetsenbord:
Schakel de computer in of start deze opnieuw op, druk snel op
esc
en druk daarna op
½10
.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop ³olume omhoog en houd
deze knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop ³olume omlaag en houd
deze knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de ´indows-knop en houd deze knop
ingedrukt.
2.
Tik op
½10
.
2.
Druk op
Beveiliging
en volg de instructies op het scherm.
De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
´achtwoorden gebruiken
41
Sample