HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 44 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 70
3.
Kantel de accu omhoog
(2)
en verwijder de accu
(3)
uit de computer.
¹oor de gebruiker vervangbare accu bewaren
º»»RZICHTIG:
Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen om beschadiging van
de accu te voorkomen.
µen opgeborgen accu moet elke 6 maanden worden gecontroleerd. ´anneer de capaciteit minder is dan 50
procent, laadt u de accu op voordat u de accu weer opbergt.
¹oor de gebruiker vervangbare accu afvoeren
WAARSCHUWING!
³erklein de kans op brand of brandwonden: probeer de accu niet uit elkaar te halen, te
pletten of te doorboren. ³eroorzaak geen kortsluiting tussen de externe contactpunten. Laat de accu niet in
aanraking komen met water of vuur.
Zie
Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
voor het correct afvoeren van accu's.
Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:
Selecteer de knop
Start
,
H¼ Help en ondersteuning
en vervolgens
H¼ documentatie
.
Externe voeding gebruiken
¼aadpleeg de poster
Installatie-instructies
die meegeleverd is in de doos van de computer voor informatie
over het aansluiten van de computer op een externe voeding.
De computer gebruikt geen accuvoeding wanneer de computer is aangesloten op een externe voeding via een
goedgekeurde netvoedingsadapter of een optioneel dockingapparaat of dockingproduct.
WAARSCHUWING!
Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde netvoedingsadapter,
een door HP geleverde vervangende adapter of een door HP geleverde compatibele adapter.
WAARSCHUWING!
Laad de computeraccu niet op aan boord van een vliegtuig.
Sluit in de volgende gevallen de computer aan op een externe voedingsbron:
´anneer u een accu oplaadt of kalibreert.
´anneer u systeemsoftware installeert of bijwerkt
´anneer u het systeem-BIOS bijwerkt
34
Hoofdstuk 6
µnergiebeheer
Sample