HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 43 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 70
Het pictogram µnergie
geeft een lage of kritiek lage acculading aan.
»¼MERKING:
¼aadpleeg
Het pictogram µnergie en µnergiebeheer gebruiken
op pagina
31
voor meer
informatie over het pictogram µnergie.
´anneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:
Als de sluimerstand is uitgeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, blijft de
computer nog even in de slaapstand staan. ³ervolgens wordt de computer uitgeschakeld, waarbij niet-
opgeslagen werk verloren gaat.
Als de sluimerstand is ingeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, wordt de
sluimerstand geactiveerd.
¼roblemen met een laag accuniveau verhelpen
¶age acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is
Sluit een van de volgende apparaten op de computer en op een externe voedingsbron aan:
Netvoedingsadapter
Optioneel dockingapparaat of dockingproduct
Optionele netvoedingsadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft
Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is
Sla uw werk op en sluit de computer af.
¶age acculading verhelpen wanneer de computer de sluimerstand niet kan beëindigen
1.
Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en op een externe voedingsbron.
2.
Beëindig de hibernationstand door op de aan/uit-knop te drukken.
¹oor de gebruiker vervangbare accu
WAARSCHUWING!
Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde door de gebruiker
vervangbare accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is
aangeschaft bij HP.
º»»RZICHTIG:
Bij het verwijderen van een accu die de enige beschikbare voedingsbron voor de computer
vormt, kunnen er gegevens verloren gaan. Schakel de computer uit via ´indows voordat u de accu verwijdert.
Zo voorkomt u dat er gegevens verloren gaan.
¹oor de gebruiker vervangbare accu verwijderen
1.
Plaats de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.
2.
³erschuif de accu-ontgrendeling
(1)
om de accu los te koppelen.
»¼MERKING:
De accu-ontgrendeling keert automatisch terug naar haar oorspronkelijke stand.
´erkt op accuvoeding
33
Sample