HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 35 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 70
5
Navigeren op het scherm
· kunt op een of meer van de volgende manieren door het computerscherm navigeren:
Aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm gebruiken
Met aanraakbewegingen op het touchpad
µen optionele muis of een optioneel toetsenbord gebruiken (moet apart worden aangeschaft)
µen schermtoetsenbord gebruiken
µasyPoint-muisbesturing gebruiken
Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken
Met het touchpad kunt u met eenvoudige vingerbewegingen op het computerscherm navigeren en de pointer
besturen. · kunt ook de linker- en rechterknoppen van het touchpad gebruiken zoals u de corresponderende
knoppen van een externe muis zou gebruiken. Om op een aanraakscherm te navigeren (alleen bepaalde
producten), raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk worden beschreven.
· kunt bewegingen ook aanpassen en demonstraties van de werking ervan bekijken. Typ
configuratiescherm
in het zoekvak van de taakbalk, selecteer
&±QƬJX²D³L´VFÀ´²P
en selecteer
vervolgens
Hardware en geluiden
. Klik onder
Apparaten en printers
op
Muis
.
»¼MERKING:
Tenzij anders vermeld, kunnen bewegingen worden gebruikt op een touchpad of op een
aanraakscherm (alleen bepaalde producten).
Tikken
Gebruik de beweging tikken/dubbeltikken om een item op het scherm te selecteren of te openen.
´ijs een item op het scherm aan en tik met uw vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om
het item te selecteren. Dubbeltik op een item om het te openen.
Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken
25
Sample