HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 33 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 70
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de ¸Jº±²ƬQ¸W¸RQ televisie of monitor.
3.
Druk op
f4
om te schakelen tussen vier weergavetoestanden:
Alleen computerscherm:
hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het beeldscherm van de
computer.
¹upliceren:
hiermee wordt het beeld gelijktijdig weergegeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
Uitspreiden:
hiermee wordt het beeld uitgespreid weergegeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
Alleen tweede scherm:
hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het externe apparaat.
Telkens wanneer u op
f4
drukt, verandert de weergavetoestand.
»¼MERKING:
Als u de optie ·itspreiden kiest, moet u voor het beste resultaat de schermresolutie van
het externe apparaat als volgt verhogen. Selecteer de knop
Start
, vervolgens het pictogram
Instellingen
en daarna
Systeem
. Selecteer onder
Beeldscherm
de juiste resolutie en selecteer
vervolgens
Wijzigingen behouden
.
H¹MI-audio F±QƬJX²´²´Q
HDMI is de enige video-interface die ¸Jº±²ƬQ¸W¸RQ video en audio ondersteunt. Ga als volgt te werk om
HDMI-audio in te schakelen nadat u een HDMI-tv op de computer hebt aangesloten:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
¶uidsprekers
in het systeemvak aan de rechterkant van
de taakbalk en selecteer daarna
Afspeelapparaten
.
2.
Selecteer op het tabblad
Afspelen
de naam van het digitale uitvoerapparaat.
3.
Klik op
Als standaard instellen
en daarna op
»K
.
Ga als volgt te werk om de audiostream weer via de luidsprekers van de computer weer te geven:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
¶uidsprekers
in het systeemvak aan de rechterkant van
de taakbalk. Klik daarna op
Afspeelapparaten
.
2.
Klik op het tabblad
Afspelen
op
¶uidsprekers
.
3.
Klik op
Als standaard instellen
en daarna op
»K
.
³ideo gebruiken
23
Sample