HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 32 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 70
Een headset aansluiten
WAARSCHUWING!
Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo
beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie
Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
voor meer
informatie over veiligheid.
Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:
Selecteer de knop
Start
,
H¼ Help en ondersteuning
en vervolgens
H¼ documentatie
.
Hoofdtelefoons die zijn gecombineerd met een microfoon worden headsets genoemd. · kunt een headset
met kabel aansluiten op de combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/audio-in (microfoon) van de
computer.
³olg de instructies van de fabrikant van het apparaat om een draadloze headset aan te sluiten op de
computer.
Geluidsinstellingen gebruiken
Gebruik geluidsinstellingen om het systeemvolume aan te passen, systeemgeluiden te wijzigen of
audioapparaten te beheren.
Ga als volgt te werk om de geluidsinstellingen te bekijken of te wijzigen:
Typ
configuratiescherm
in het zoekvak van de taakbalk, selecteer
&±QƬJX²D³L´VFÀ´²P
, selecteer
Hardware en geluiden
en selecteer vervolgens
Geluid
.
·w computer beschikt mogelijk over een geavanceerd geluidssysteem van Bang Ë Olufsen of een andere
leverancier. De computer kan daarom geavanceerde audiovoorzieningen hebben die kunnen worden geregeld
via een FRQƬJXU¹W¸²VF²UÉ voor audio dat V¶²F¸Ƭ²¿ voor uw geluidssysteem is.
Gebruik het FRQƬJXU¹W¸²VF²UÉ voor audio om audio-instellingen te bekijken en beheren.
Typ
configuratiescherm
in het zoekvak van de taakbalk, selecteer
&±QƬJX²D³L´VFÀ´²P
, selecteer
Hardware en geluiden
en selecteer vervolgens het FRQƬJXU¹W¸²VF²UÉ voor uw audiosysteem.
ºideo gebruiken
·w computer is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites kunt
bekijken en video's en Ƭ»ÉV kunt downloaden om deze op uw computer te bekijken als u geen verbinding hebt
met een netwerk.
Om uw kijkgenot te verbeteren, gebruikt u een van de videopoorten op de computer om een externe monitor,
projector of tv aan te sluiten.
BE¶ANGRI·K:
Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste poort van
de computer. ³olg de instructies van de fabrikant van het apparaat.
¼aadpleeg HP Support Assistant voor informatie over het gebruik van de videovoorzieningen.
ºideoapparaten aansluiten met een H¹MI-kabel (alleen bepaalde producten)
»¼MERKING:
Als u een HDMI-apparaat op de computer wilt aansluiten, hebt u een HDMI-kabel nodig die u
apart moet ¹¹QVF¹ƫ²QÊ
Als u het beeld van het computerscherm op een ¸Jº±²ƬQ¸W¸RQºW²»²Y¸V¸² of -monitor wilt weergeven, sluit u
het ¸Jº±²ƬQ¸W¸RQº¹¶¶¹U¹¹W aan de hand van de volgende instructies aan:
1.
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.
22
Hoofdstuk 4
Geniet van entertainmentvoorzieningen
Sample