HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 30 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 70
Bluetooth-apparaten aansluiten
³oordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken, moet u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen.
1.
Typ
bluetooth
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
Bluetooth-instellingen en
instellingen van overige apparaten
.
2.
Selecteer
Bluetooth of ander apparaat toevoegen
.
3.
Selecteer uw apparaat in de lijst en volg de aanwijzingen op het scherm.
»¼MERKING:
Als het apparaat Y²U¸ƬF¹W¸² vereist, wordt er een koppelingscode weergegeven. ³olg bij het
apparaat dat u toevoegt de instructies op het scherm om te controleren of de code op uw apparaat
overeenkomt met de koppelingscode. ¼aadpleeg de met het apparaat meegeleverde documentatie voor meer
informatie.
»¼MERKING:
Zorg dat Bluetooth op het apparaat is ingeschakeld als uw apparaat niet wordt weergegeven
in de lijst. Sommige apparaten hebben mogelijk aanvullende vereisten. ¼aadpleeg de met het apparaat
meegeleverde documentatie.
ºerbinding maken met een bekabeld netwerk (¶AN) (alleen
bepaalde producten)
Gebruik een LAN-verbinding als u de computer direct wilt aansluiten op een router in uw huis (in plaats van
draadloos werken) of als u de computer wilt aansluiten op een bestaand netwerk in uw kantoor.
Om verbinding te maken met een LAN hebt u een ¼Æ-45-netwerkkabel en een netwerkconnector of een
optioneel dockingapparaat of uitbreidingspoort nodig, als de computer niet beschikt over een ¼Æ-45-
connector.
· sluit de netwerkkabel als volgt aan:
1.
Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector
(1)
van de computer.
2.
Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand
(2)
of op een
router.
»¼MERKING:
Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit
(3)
bevat (dat voorkomt dat de
ontvangst van tv- en radiosignalen wordt gestoord), sluit u de kabel op de computer aan met het
uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.
20
Hoofdstuk 3
³erbinding maken met een netwerk
Sample