HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 22 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 70
Actietoetsen gebruiken
Met een actietoets voert u de aan de toets toegewezen functie uit.
Het pictogram op elk van de actietoetsen geeft de functie aan die aan de toets is toegewezen.
¼ictogram
Beschrijving
Hiermee opent u de webpagina "Hoe om hulp te vragen in ´indows 10".
Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.
Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als u bijvoorbeeld op
deze toets drukt terwijl er een monitor is aangesloten op de computer, wordt er geschakeld tussen weergave
op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het computerscherm
en de monitor.
Hiermee wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord in- of uitgeschakeld.
»¼MERKING:
Als u accustroom wilt besparen, schakelt u deze voorziening uit.
Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.
Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.
Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of Blu-ray-schijf
(BD) af.
Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten.
Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af.
Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus en de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
»¼MERKING:
De toets voor de vliegtuigmodus wordt ook wel knop voor draadloze communicatie genoemd.
»¼MERKING:
µr moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat er een draadloze verbinding kan
worden gemaakt.
12
Hoofdstuk 2
³ertrouwd raken met de computer
Sample