HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 21 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 70
Toetsen
»nderdeel
Beschrijving
(1)
esc
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
fn
-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn
-toets
Als u op deze toets drukt in combinatie met de
esc
-toets of de
spatiebalk
, kunt u bepaalde systeemfuncties uitvoeren.
(3)
´indows®-toets
Opent het
Startmenu
.
»¼MERKING:
Als u nogmaals op de ´indows-toets drukt,
wordt het
Startmenu
afgesloten.
(4)
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
»¼MERKING:
Bij bepaalde producten wordt met de actietoets
f5
de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit- of
ingeschakeld.
(5)
num lock
-toets
Hiermee schakelt u tussen de navigatiefuncties en numerieke
functies op het geïntegreerde numerieke toetsenblok.
(6)
Geïntegreerd numeriek toetsenblok
´anneer
num lock
is ingeschakeld, kan het toetsenblok worden
gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.
Onderdelen aan de
11
Sample