HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 2 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 70
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth is een handelsmerk van de
±²VE²WU²ƫ²Q±² houder en wordt door HP Inc.
onder licentie gebruikt. Intel, Celeron en
Pentium zijn handelsmerken van Intel
Corporation in de ³erenigde Staten en andere
landen. ´indows is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de ³erenigde Staten
en/of andere landen.
De informatie in deze documentatie kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd. De enige
garanties voor HP producten en diensten staan
vermeld in de expliciete garantievoorwaarden
bij de E²WU²ƫ²Q±² producten en diensten. Aan
de informatie in deze handleiding kunnen geen
aanvullende rechten worden ontleend. HP
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
technische fouten, drukfouten of weglatingen
in deze publicatie.
Tweede editie: september 2017
µerste editie: april 2017
Onderdeelnummer van document:
855134-332
Kennisgeving over het product
In deze handleiding worden de voorzieningen
beschreven die voor de meeste producten
beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle
voorzieningen op uw computer beschikbaar.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
of versies van ´indows. ³oor systemen zijn
mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk
aangeschafte hardware, stuurprogramma's,
software en/of een BIOS-update vereist om
volledig te kunnen ¶URƬW²U²Q van de
functionaliteit van ´indows. ´indows 10
wordt automatisch bijgewerkt. Deze optie is
altijd ingeschakeld. ·w internetprovider kan
hiervoor kosten in rekening brengen. ³oor
latere updates kunnen mogelijk aanvullende
vereisten gelden. Ga naar
voor meer
informatie.
Ga voor de nieuwste gebruikershandleidingen
of handleidingen voor uw product naar
support
en selecteer uw
land. Selecteer
Mijn product zoeken
en volg de
instructies op het scherm.
Softwarevoorwaarden
Door het installeren, kopiëren, downloaden of
anderszins gebruiken van een softwareproduct
dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd,
bevestigt u dat u gehouden bent aan de
voorwaarden van de HP µ·LA (µnd ·ser License
Agreement). Indien u niet akkoord gaat met
deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend
aanspraak maken op de mogelijkheid het
gehele, ongebruikte product (hardware en
software) binnen 14 dagen te retourneren,
voor een volledige restitutie op basis van het
restitutiebeleid van de ±²VE²WU²ƫ²Q±²
verkoper.
Neem contact op met de verkoper voor meer
informatie of om te vragen om een volledige
restitutie van de prijs van de computer.
Sample