HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 18 of 70)

Languages: Dutch
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 70
»nderdelen aan de
Touchpad
»nderdeel
Beschrijving
(1)
Touchpadzone
Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de aanwijzer
te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
»¼MERKING:
Zie
Bewegingen voor het touchpad en het
aanraakscherm gebruiken
op pagina
25
voor meer informatie.
(2)
Linkerknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
externe muis.
(3)
¼echterknop van het touchpad
Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
externe muis.
8
Hoofdstuk 2
³ertrouwd raken met de computer
Sample