HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 44 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 71
3.
Käännä akkua
(2)
ylöspäin ja irrota akku tietokoneesta
(3)
.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun säilyttäminen
·UOMIO:
Älä säilytä akkua korkeassa lämpötilassa pitkiä aikoja, jotta se ei vahingoitu.
Akku on hyvä tarkistaa kuuden kuukauden välein. Lataa akku uudelleen, jos sen kapasiteetti on alle 50
prosenttia.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun hävittäminen
VAROITUS!
Älä pura, murskaa tai lävistä akkua, sillä siitä voi olla seurauksena tulipalo tai
syöpymisvaurioita. Älä oikosulje akun ulkoisia liittimiä. Älä altista akkua tulelle tai vedelle.
Lisätietoja akkujen asianmukaisesta hävittämisestä on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja
turvallisuus- ja ympäristöohjeet
-oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
Valitse
Käynnistä
-painike,
·¶:n Ohje ja tuki
ja sitten
·¶-ohjeet
.
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
Lisätietoja laitteen kytkemisestä ulkoiseen virtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana
toimitettavissa
Asennusohjeissa
.
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyn verkkovirtalaitteen tai valinnaisen telakointi- tai
laajennuslaitteen avulla ulkoiseen verkkovirtalähteeseen.
VAROITUS!
Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:
kun lataat tai kalibroit akkua
Järjestelmän ohjelmiston asennuksen tai päivityksen aikana
Järjestelmän BIOS-päivityksen aikana
34
Luku 6
Virranhallinta
Sample