HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 42 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 71
Jos haluat käyttää HP:n pikalatausta, sammuta tietokoneen virta ja liitä sitten verkkolaite tietokoneeseen ja
ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun varauksen näyttäminen
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma siirtämällä
hiiren osoitin
Virta
-kuvakkeen
päälle.
Akkua koskevien tietojen etsiminen ·¶ Support Assistant -ohjelmassa (vain
tietyissä tuotteissa)
Kun haluat tarkastella akkua koskevia tietoja, toimi seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
tuki
ja valitse
·¶ Support Assistant
-sovellus.
TAI
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
2.
Valitse
Oma tietokone
, valitse
¸iagnostiikka ja työkalut
-välilehti ja valitse sitten
·¶:n akun tarkistus
.
Jos HP:n Akun tarkistus -toiminto osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
HP:n akun tarkistus
tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Akun virran säästäminen
Akun virran säästämiseen ja käyttöajan pidentämiseen liittyviä vihjeitä:
Vähennä näytön kirkkautta.
Valitse
Virransäästö
-asetus Virranhallinta-asetukset-kohdasta.
Poista langattomat laitteet käytöstä, kun et käytä niitä.
Irrota käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen, kuten USB-
porttiin kytketty ulkoinen kiintolevy.
Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
– tai –
Virta-kuvake
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
·UOMAUTUS:
Lisätietoja Virta-kuvakkeesta on kohdassa
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten
käyttäminen
sivulla
31
.
32
Luku 6
Virranhallinta
Sample