HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 40 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 71
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja Virranhallinta-asetukset-kohdassa.
1.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella
Virta
-kuvaketta
ja valitse
Virranhallinta-asetukset
.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta
Valitse mitä virtapainikkeet tekevät
(sanamuoto voi vaihdella
tuotteittain).
3.
Tuotteesta riippuen voit ottaa horrostilan käyttöön akkuvirralla tai ulkoisella virralla käyttöä varten
jollakin seuraavista tavoista:
Virta-painike
– valitse kohdassa
Virta- ja lepotilapainikkeet ja kansiasetukset
(sanamuoto voi
vaihdella tuotteittain), valitse,
Kun painan virtapainiketta
ja valitse
¹epotila
.
¹epotilapainike
(vain tietyissä tuotteissa) – Valitse
Virta- ja lepo-painikkeet ja kansiasetukset
(sanamuoto voi vaihdella tuotteittain), valitse,
Kun painan lepopainiketta
ja valitse
·orrostila
.
Kansi
(vain tietyissä tuotteissa) – Valitse
virta ja ¹epotila painikkeet ja kansi asetukset
(asetuksen, tarkka nimi voi vaihdella tuotteen), valitse,
Kun kansi suljetaan
, ja valitse
¹epotila
.
Virta-valikko
– Valitse
Muuta asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä
, ja valitse sitten
Sammutusasetukset
ja
·orrostila
-valintaruutu.
Virta-valikkoa voidaan käyttää valitsemalla
Käynnistä
-painike.
4.
Valitse
Tallenna muutokset
.
Voit siirtyä horrostilaan tavalla, jonka olet ottanut käyttöön vaiheessa 3.
Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
·UOMAUTUS:
Jos olet määrittänyt, että horrostilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windows-
salasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
·UOMIO:
Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen
sammuttamista.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen komento
sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi
ajaksi.
On suositeltavaa käyttää Windowsin Sammuta-komentoa.
·UOMAUTUS:
Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, poistu ensin lepo- tai horrostilasta painamalla
lyhyesti virtapainiketta.
1.
Tallenna työtiedostot ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2.
Valitse
Aloitus
-painike, valitse
Virta
-kuvake ja valitse sitten
Sammuta
.
30
Luku 6
Virranhallinta
Sample