HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 27 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 71
3
Verkkoyhteyden muodostaminen
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä luvussa voit
perehtyä yhteyden muodostamiseen tähän maailmaan.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
WLAN-laite – Liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot,
langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa,
kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen mobiili langaton laite viestii WLAN-verkossa
langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman kanssa.
HP Mobile Broadband -moduuli – Tämän avulla voit muodostaa yhteyden langattomaan
suuralueverkkoon (WWAN), joka kattaa paljon laajemman alueen. Mobiilioperaattorit asentavat
(puhelinmastoja muistuttavia) tukiasemia laajoille maantieteellisille alueille siten, että ne kattavat
maakuntien ja jopa valtioiden laajuisia alueita.
Bluetooth®-laite – Luo henkilökohtaisen verkon (PAN), jotta voit kytkeä laitteen toiseen Bluetooth-
laitteeseen, kuten tietokoneeseen, puhelimeen, tulostimeen, kuulokemikrofoniin, kaiuttimeen tai
kameraan. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa yhteydessä toisiin laitteisiin ja laitteiden on oltava
suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti enintään noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
¹angattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
Lentokonetilan näppäin (eli langattoman yhteyden painike tai langattoman yhteyden näppäin)
(kutsutaan tässä luvussa lentokonetilan näppäimeksi)
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
¹entokonetilan näppäin
Tietokoneessa saattaa olla lentokonetilan näppäin, vähintään yksi langaton laite ja yksi tai kaksi langattoman
yhteyden merkkivaloa. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päällä olon eikä
yksittäisten laitteiden tilaa.
Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon,
tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
Napsauta kakkospainikkeella tilarivin verkkokuvaketta ja valitse
Avaa Verkko- ja jakamiskeskus
.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
17
Sample