HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 26 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 71
Komponentti
(3)
Sarjanumero
(4)
Takuuaika
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t): tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t): Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä tietoja, ja
siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden
käyttäminen on hyväksyttyä.
16
Luku 2
Perehtyminen tietokoneeseen
Sample