HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 8 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 69
Povezivanje slušalica
........................................................................................................................
20
Povezivanje slušalica s mikrofonom
.................................................................................................
21
Upotreba postavki zvuka
..................................................................................................................
21
Upotreba videoznačajke
......................................................................................................................................
21
Povezivanje videouređaja pomoću HDMI kabela (samo određeni proizvodi)
..................................
21
Postavljanje HDMI zvuka
................................................................................................
22
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s njima
(samo odabrani proizvodi)
................................................................................................................
23
5
Navigacija po zaslonu
..................................................................................................................................
24
Pomoću dodirne pločice (TouchPada) i gesta dodirnog zaslona
........................................................................
24
Dodir
..................................................................................................................................................
24
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
......................................................................................
25
Klizanje s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
..................................................................
25
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
......................................................................
25
Dodir s četiri prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
....................................................................
26
Povlačenje trima prstima (samo dodirna pločica (TouchPad))
.........................................................
26
Klizanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)
.................................................................................
27
Pomoću dodatne tipkovnice ili miša
....................................................................................................................
27
Upotrebom tipkovnice na zaslonu (samo odabrani proizvodi)
...........................................................................
27
6
Upravljanje napajanjem
...............................................................................................................................
28
Upotreba stanja mirovanja i hibernacije
.............................................................................................................
28
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
......................................................................................
28
Pokretanje stanja hibernacije i izlaz iz njega (samo odabrani proizvodi)
........................................
29
Isključivanje računala
..........................................................................................................................................
29
Korištenje ikone napajanja i mogućnosti napajanja
...........................................................................................
30
Rad uz baterijsko napajanje
................................................................................................................................
30
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
.................................................
30
Prikaz napunjenosti baterije
.............................................................................................................
31
Pronalaženje informacija o bateriji u programu HP Support Assistant (samo odabrani
proizvodi)
...........................................................................................................................................
31
Ušteda energije baterije
....................................................................................................................
31
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
.........................................................................
31
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
.................................................................................
32
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
......
32
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora
napajanja
.........................................................................................................................
32
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja
hibernacije
.......................................................................................................................
32
Korisnički zamjenjiva baterija
...........................................................................................................
32
viii
Sample